Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 600 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Motioner till nästa årsstämma

PergamentOm du har en idé om vad du vill förändra eller utveckla i Skärgårdsstad kan du skriva en motion som behandlas vid nästa årsmöte.

Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till idén, ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till samt motionärens adress och fastighetsbeteckning.

Motionen måste vara undertecknad av motionären och skickad till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 31 december för att hinna beredas av styrelsen och tas med på den ordinarie stämman den 24 mars 2018.

 

Snöröjning och halkbekämpning 2017 - 2018

Styrelsen har infört ökad beredskap för snöröjning av våra vägar. Snöröjning kommer att påbörjas per automatik på liknande sätt som sker på andra ställen i kommunen.
 
Skärgårdsstads Samfällighetsförening har tecknat avtal med nedanstående entreprenörer avseende vinterväghållningen i Skärgårdsstad. 
 
Skärgårdsstadsvägen, bussgatan fram till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg.
Peab Drift & Underhåll AB, kontaktperson är Tomas Pettersson, 070-779 42 81,
journummer 073-337 26 71
 
Övriga vägar i Skärgårdsstad
Tojoni Servicetjänst, kontaktperson är Zacke Nilsson, 070-276 064 012,
.
 
En kontraktering av Tojoni Servicetjänst som huvudman med flera underaktörer möjliggör att dessa snöröjer med flera maskiner samtidigt. Både Västra och Östra Skärgårdsstad kommer att snöröjas parallellt. All snöröjning ska börja samtidigt och vara klar inom sex (6) timmar.

Ytterligare information finner du på hemsidan under Vägar och belysning!

Deltagarstatistik under årets städdagar

Styrelsen sänder ett stort tack till dem som har deltagit i årets städdagar. Övriga fastighetsägare som inte hade möjlighet att delta kan bidra till uppsnyggning och upprustning av vårt område genom att sätta in 200 kr till på SSF:s underhållskonto.
 
Pengarna från detta konto kommer att användas för inhyrning av arbetskraft till slyröjning, underhåll av bänkar och upprustning av grillplatser m.m. Konton: Plusgiro 483 81 87-5 eller Bankgiro 739 - 9983. Inbetalningen märks med fastighetsbeteckning och städområde! Ex. M1:60, S1.
 
I vårstädningen deltog 143 fastighetsägare och i höststädningen endast 120 fastighetsägare av ca 600 fastigheter. Totalt under året har 67 fastighetsägare hittills betalt in 13 400 kr, motsvarande 6% på helår, till SSF:s underhållskonto då de inte kunde närvara på någon av städdagarna.

Vi påminner igen om nästa års städdagar vilka äger rum den näst sista lördagen före Valborg och den första lördagen i oktober. Om dessa dagar inte redan är uppbokade så skriv in dem i kalendern redan nu!

Varning för halka!

Nu är vinter och kyla på väg så kör försiktigt på våra vägar eftersom vägbanan kan bli hal då temperaturen sjunker! 
Sätt på vinterdäcken i tid!

Tips

Ett sätt att försöka stoppa besök av älgar, vildsvin och grävlingar i din trädgård är att plocka bort all frukt - äpplen, plommon m.m. - från träd och mark.grvling

  

Delägarskap i en gemensamhetsanläggning

Läs vad som gäller för dig som är delägare i Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Δ Klicka här!

 

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

captcha 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening