Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 600 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Vildsvin

Vildsvin härjar i Skärgårdsstad. Jaktlaget har lyckats fälla två grisar i Västra Skärgårdsstad och en i Östra.

Rapportera om du ser vildsvin böka i området (inte om de springer över vägen). Ring eller sms:a Andreas Michalik omedelbart på
nr 073 620 63 68.

Gratis ved

Styrelsen har låtit fälla ett stort antal aspar i Västra Skärgårdsstad. De är sågade i ca 1 m längder och finns att avhämta i skogen bakom transformatorn på Översättravägen, på vänster sida, ca 100 m från förskolan räknat.

Swish

Styrelsen har skaffat ett swishnummer för att underlätta diverse betalningar till föreningen - dock ej medlemsavgiften.

Swishnummer - 123 637 8004.
Mottagarnamn - SKÄRGÅRDSSTADS

Tillfällig parkering vid skolan

Den tillfälliga parkeringen vid skolan stängs av Armada. Den är avstängd för parkering från den 7 september tills Armadas renovering av skolan påbörjas. Därefter kommer marken att återställas till ängsmark - se kallelsen och stämmoprotokollet M5-6.

Jakt- och viltvårdsförening i Skärgårdsstad

Den 20 juli bildades en ny förening för jakt och viltvård i Skärgårdsstad. I föreningen ingår nya medlemmar samt medlemmar från tidigare jaktlag. Medlemskap i vildvårdsföreningen är öppen för alla som bor inom samfälligheten. Ytterligare information om föreningen och medlemskap finner du under LÄNK.

Kontaktperson för olika frågor relaterat till vilt och viltbesök är
Andreas Michalik, 073 620 63 68.

OBS! Älg, vildsvin och grävling glufsar gärna i sig frukt såsom äpplen, plommon m.m. som sitter kvar i träden eller ligger på marken. Ett tips är att plocka bort frukterna för att försöka hindra besök.

Höstens städdag

Boka in den 6 oktober för städning av vår vackra Skärgårdsstad! Ytterligare information om städdagen kommer inom kort.

Ängsslotter

På grund av sommarens torka i stora delar av landet beslutade sig styrelsen för att försöka hjälpa intresserade bönder, som hade behov av foder till sina djur. Grindtorps gård på andra sidan 276:an nappade på erbjudandet. De slog några av våra ängar med utmärkt resultat både för dem och för oss.

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

captcha 
Klicka här för att läsa om föreningens villkor.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening