Klubbar och föreningar

Skärgårdsstad har ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för samfällighetens medlemmar.

ViTrivs, iSkärgårdsstad

www.vitrivs.se

Skärgårdsstads Hamnsamfällighet

www.skargardshamnen.com

Skärgårdsstads Segelsällskap

www.skargardsstadssegelsallskap.se

Skärgårdsstads Viltvårdsförening

Läs mer...

Skärgårdsstads surfing, jollesegling, skrinnar & fiskevårdsklubb

www.fiskestugan.com

Skärgårdsstads IF

www7.idrottonline.se/SkargardsstadsIF-Gymnastik

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening