Extrastämman 2015-07-02

Protokoll från Extrastämman finner du under Förvaltning/Dokument & Arkiv eller klicka på länken Protokoll från Extrastämman 

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening