Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförenings årsstämma i Runökursgård onsdag den 27 april  kl. 18.00. Registrering av deltagare sker mellan 17.00-17.45

Kallelse med årsredovisning har delats ut till samtliga boende under vecka 14.

P-tillstånd 2 st. per hushålls sitter fastklistrade på första sidan av kallelsen.