Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. 

Nedan finns styrelsen presenterad för perioden mars 2019 - mars 2020.

Ordinarie ledamöter
Johan Liderfors, ordförande, vägansvarig
Anders Craemer, trafiksäkerhetsansvarig
Eva Gunnarssonm, sekreterare
Matilda Johansson, grönområdesansvarig
Linda Österholm, ekonomiansvarig
 
Suppleanter
Lars Backman 
Stefan Jonsson
Per-Olof Palm

Mejl till samtliga i styrelsen sänds till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening