Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. 

Nedan finns styrelsen presenterad för perioden mars 2018 - mars 2019.

Ordinarie ledamöter
Lars Backman, ordförande
Anders Craemer, skogsvård och belysning
Eva Gunnarssonm, sekreterare
Johan Liderfors, vägar och trafiksäkerhet
Linda Österholm, ekonomiansvarig

 
Suppleanter
Matilda Johansson, 
Anita Lindkvist, webb och information
Vakans

Mejl till samtliga i styrelsen sänds till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening