Dokument och arkiv

Här hittar du både aktuella och historiska dokument såsom stadgar, protokoll från stämmor, anläggningsbeslut

Årsstämmor

2022 Kallelse till årsmöte och årsredovisning
2022 Protokol årsstämman

2021 Ny kallelse till nytt årsmöte
2021 Brev till medlemmarna
2021 Dagordning
2021 Fullmakt

2021 Kallelse
2021 Valformulär
2021 Protokoll

2020 Kallelse   
2020 Ny kallelse, årsstämman framflyttad   
2020 Fullmakt med Valformulär
2020 Protokoll

2019 Kallelse
2019 Protokoll

2018 Kallelse
2018 Bilaga till kallelse
2018 Protokoll

2017 Kallelse
2017 Protokoll

2016 Kallelse
2016 Protokoll

2015 Kallelse
2015 Underhållsplan
2015 Protokoll
2015 Protokoll Extrastämma

2014 Kallelse
2014 Protokoll

2013 Kallelse
2013 Protokoll
2013 Kallelse extrastämma
2013 Protokoll extrastämma

2012 Kallelse
2012 Protokoll

2010 Kallelse
2010 Protokoll
2010 Kallelse extrastämma
2010 Protokoll extrastämma
2010 Kallelse fortsatt årsstämma från 2009

2009 Kallelse
2009 Protokoll del 1
2009 Protokoll del 2

2008 Kallelse
2008 Protokoll

2007 Kallelse
2007 Protokoll

2006 Kallelse
2006 Protokoll

2005 Kallelse
2005 Protokoll

2004 Kallelse
2004 Protokoll 

Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut 1
Anläggningsbeslut 2
Anläggningsbeslut 3
Anläggningsbeslut 4

Blanketter/Policies/Regler

Stadgar