Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. 

Nedan finns styrelsen presenterad för perioden mars 2020 - mars 2021

Ordinarie ledamöter
Johan Liderfors, ordförande, vägar
Eva Gunnarssonm, sekreterare, information
Stefan Holmström, vägar
Stefan Jonsson, grönområde
Linda Österholm, ekonomi
 
Suppleanter
Paria Arfazade, kommunikation
Anders Craemer, trafiksäkerhet
Per-Olof Palm, trafiksäkerhet

Mejl till samtliga i styrelsen sänds till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening