Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads Idrottsförening
Bedriver aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar i skolans gymnastiksal; innebandy, aerobics, boxercise, pingis, barngympa m.m.

Skärgårdsstads Surfing-, Jollesegling-, Skrinnar- och Fiskeklubb
Inom Skärgårdsstads Samfällighetsförenings ingår fiskevatten. Vänd er till SSJSF för mer information. Föreningen ordnar bl.a. seglarläger för barn och en årlig metartävling i hamnen. Klubben har också en egen lokal vid havsbadet med en vedeldad bastu som kan disponeras av medlemmar.

Skärgårdsstads Hamnsamfällighetsförening
Småbåtshamnen i Skärgårdsstad erbjuder den som gillar båt- och skärgårdsliv en naturlig utgångspunkt för att odla sitt intresse. Verksamheten drivs inom ramen för hamnsamfälligheten och hit vänder man sig om man önskar hyra eller köpa båtplats.

Jakt- och viltvårdsförening i Skärgårdsstad
Den som gillar jakt och viltvård, träffar här likasinnade. Jakten bedrivs på egna marker och eget vatten. Föreningen bedriver viltvård med bl.a. stödutfordring samt kan vara behjälplig vid eftersök och skadedjursproblem.

Skärgårdsstads Segelsällskap
Sällskapet leder segel- och motorbåtsverksamhet. Främjar friluftsverksamhet med båt och värnar om skärgårdsmiljön.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening