Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en eller flera andelar i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Det som styr samfälligheten är i första hand lagar, i andra hand stadgar och anläggningsbeslut och i tredje hand stämmobeslut. Föreningens syfte är att värna om områdets karaktär, natur, vidareutveckling och underhåll.

Rent konkret kan man säga att samfällighetsföreningen bland annat ansvarar för:

  • Väghållning (plogning, sandning, ytbeläggning, dikesrensning etc.)
  • Skogsvård
  • Trafiksäkerhet i form av cykel- och gångvägar, målning av övergångsställen, fartdämpande åtgärder m.m.
  • Arbetsdagar då vi förbättrar vår närmiljö och lär känna våra grannar (2 st. per år)
  • Badplatser (Solbergasjön och havsbadet)

Den löpande skötseln av föreningens åtaganden, ekonomi och beslutsfattande hanteras av styrelsen. Den väljs varje år på årsstämman där även övergripande beslut fattas som sedan vägleder styrelsens agerande under det kommande året. Styrelsen har i regel möte en gång per månad där de löpande punkterna på dagordningen tas upp samt eventuellt nya ärenden hanteras - t.ex. ärenden som inkommit från delägare i samfälligheten. Vill du komma i kontakt med styrelsen mejlar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening