Årsstämma 2017

Årsstämman kommer att äga rum den 25 mars kl. 10.00-13.00. Vi öppnar för registrering kl. 09.15. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast den 3 mars. På stämman tas bland annat beslut om årsavgiften. 

Styrelsen föreslår att de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2017-01-13 ska vara betalningsansvariga för årsavgiften. Om du flyttar innan du har betalat årsavgiften, vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen 

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening