Kallelse till årsstämma 2017

Kallelsen till årsstämman den 25 mars är nu distribuerad till samtliga hushåll i Skärgårdsstad. Du finner den under Förvaltning, Dokument och Arkiv eller klicka på länken Årsstämma 2017.

Några kompletteringar av texten i kallelsen:

Sid 5, vinterväghållning, STOFAR, Skärgårdsstadsvägen ner till reningsverket, jan-mars 2016.

Sid 20, text föll bort i sista meningen på sidan. Korrekt text: "Observera att från och med år 2019 är fondens värde vid årets slut oförändrat från det beslut som stämman tog den 19 mars 2016 och för varje enskilt år fram till år 2024.

Välkommen till stämman!

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening