Städdag

2017 stadbild

Lördagen den 29 april samlas vi kl. 10.00 för gemensam städning av vårt område.Ytterligare information kommer i din brevlåda.

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening