Rapport från vårens städdag

Styrelsen sänder ett stort tack till de personer som deltog under vårens städdag. Av 590 fastigheter deltog endast 143 personer (se statistik), vilket är alldeles för få. Om vi själva inte slyröjer och städar måste föreningen köpa denna tjänst externt, vilket naturligtvis kommer att påverka medlemsavgiften. 

Vi hoppas på ett större deltagande på höstens städdag som äger rum den första lördagen i oktober.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening