Varning för halka!

Nu är vinter och kyla på väg så kör försiktigt på våra vägar eftersom vägbanan kan bli hal då temperaturen sjunker! 
Sätt på vinterdäcken i tid!