Deltagarstatistik under årets städdagar

Styrelsen sänder ett stort tack till dem som har deltagit i årets städdagar. Övriga fastighetsägare som inte hade möjlighet att delta kan bidra till uppsnyggning och upprustning av vårt område genom att sätta in 200 kr till på SSF:s underhållskonto.
 
Pengarna från detta konto kommer att användas för inhyrning av arbetskraft till slyröjning, underhåll av bänkar och upprustning av grillplatser m.m. Konton: Plusgiro 483 81 87-5 eller Bankgiro 739 - 9983. Inbetalningen märks med fastighetsbeteckning och städområde! Ex. M1:60, S1.
 
I vårstädningen deltog 143 fastighetsägare och i höststädningen endast 120 fastighetsägare av ca 600 fastigheter. Totalt under året har 67 fastighetsägare hittills betalt in 13 400 kr, motsvarande 6% på helår, till SSF:s underhållskonto då de inte kunde närvara på någon av städdagarna.

Vi påminner igen om nästa års städdagar vilka äger rum den näst sista lördagen före Valborg och den första lördagen i oktober. Om dessa dagar inte redan är uppbokade så skriv in dem i kalendern redan nu!

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening