Snöröjning och halkbekämpning 2017 - 2018

Styrelsen har infört ökad beredskap för snöröjning av våra vägar. Snöröjning kommer att påbörjas per automatik på liknande sätt som sker på andra ställen i kommunen.
 
Skärgårdsstads Samfällighetsförening har tecknat avtal med nedanstående entreprenörer avseende vinterväghållningen i Skärgårdsstad. 
 
Skärgårdsstadsvägen, bussgatan fram till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg.
Peab Drift & Underhåll AB, kontaktperson är Tomas Pettersson, 070-779 42 81,
journummer 073-337 26 71
 
Övriga vägar i Skärgårdsstad
Tojoni Servicetjänst, kontaktperson är Thomas Nilsson, 070-215 84 99.

  
En kontraktering av Tojoni Servicetjänst som huvudman med flera underaktörer möjliggör att dessa snöröjer med flera maskiner samtidigt. Både Västra och Östra Skärgårdsstad kommer att snöröjas parallellt. All snöröjning ska börja samtidigt och vara klar inom sex (6) timmar.

Ytterligare information finner du på hemsidan under Vägar och belysning!

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening