Senarelagda vägarbeten 

Alla vägarbeten som var planerade (motioner från årsstämman) kommer tyvärr inte att bli utförda under 2017. En orsak till detta är bl.a. väderleken som under hösten inte varit gynnsam för den typ av vägbeläggning som är aktuell för våra vägar.  Vägarbetena ska i stället utföras under våren 2018 när det blivit torrare väder och varmare luft.  
 
Sammanfattningsvis kommer alla beslutade beläggningsarbeten att utföras, men med en förskjuten tidplan.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening