Vårens städdag den 21 april kl 10 - 14

Skriv in datum och tid i din kalender redan nu! Alla Behövs! Om alla solidariskt hjälper till blir det mycket gjort och i bästa fall behöver vi inte köpa arbetskraft för att få en fin miljö att vistas i.

Ytterligare information kommer i din brevlåda.

Vi ses på städdagen.

Styrelsen