GDPR

Den 25 maj träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Läs mer!

För Samfällighetsföreningen betyder det bland annat att alla våra gamla mejladresser måste raderas. Du som även i fortsättningen önskar få nyheter från föreningen via e-post måste registrera dig på nytt här på hemsidan.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening