Havsbadet endast för boende i Skärgårdsstad!

Hela Skärgårdsstad är privat område där vi själva betalar för bl.a. skötseln av badet i form av latrintömning, städning, klippning av gräset, målning av omklädningsrum etc. Vandalisering förekommer tyvärr alltför ofta, vilket kräver omfattande iordningställande.

Utomstående badgäster har olovligen nyttjat vår parkering så att många av våra medlemmar inte haft någon möjlighet att själva använda badet. Dessutom får obehöriga ej heller trafikera våra vägar för att komma till badet, vilket tyvärr har ignorerats.

Ett parkeringstillstånd per fastighet delades ut tillsammans med kallelsen till stämman 2017. OBS! Dessa parkeringstillstånd är knutna till fastigheten, vilket framgår av dokumentet "Delägarskap i en gemensamhetsanläggning" som delats ut till samtliga medlemmar och som ingår i välkomstmappen till nyinflyttade. Dessutom ligger dokumentet på föreningens hemsida. Vid flytt från Skärgårdsstad ska fastighetens parkeringstillstånd överlämnas till den nye medlemmen i Skärgårdsstads Samfällighetsförening.

Styrelsen kan vid behov skriva ut tillfälliga parkeringstillstånd om någon medlem skulle behöva till besökare under någon dag. Förfrågan om ett tillfälligt parkeringstillstånd sänds till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Uppge datum för det tillfälliga parkeringstillståndet samt ditt namn, mobilnummer, gatuadress och fastighetsbeteckning så hör vi av oss!

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening