Ängsslotter

På grund av sommarens torka i stora delar av landet beslutade sig styrelsen för att försöka hjälpa intresserade bönder, som hade behov av foder till sina djur. Grindtorps gård på andra sidan 276:an nappade på erbjudandet. De slog några av våra ängar med utmärkt resultat både för dem och för oss.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening