Vägreparationer

Från och med vecka 34 kommer vägarbeten att utföras i Skårgårdsstad på bland annat Översättravägen, Israel Perssons väg, Tre Gruvors väg och Skärgårdsstadsvägen.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening