Gratis ved

Styrelsen har låtit fälla ett stort antal aspar i Västra Skärgårdsstad. De är sågade i ca 1 m längder och finns att avhämta i skogen bakom transformatorn på Översättravägen, på vänster sida, ca 100 m från förskolan räknat.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening