Vildsvin

Vildsvin härjar i Skärgårdsstad. Jaktlaget har lyckats fälla två grisar i Västra Skärgårdsstad och en i Östra.

Rapportera om du ser vildsvin böka i området (inte om de springer över vägen). Ring eller sms:a Andreas Michalik omedelbart på
nr 073 620 63 68.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening