Vildsvin och äpplen

Våra jägare i Jaktföreningen har noterat att en del fastighetsägare dumpar äpplen i skogsdungar nära bebyggelsen och försöker dölja detta med gräs och grenar. Vad man inte tänker på är att vildsvinen luktar sig till ruttnande äpplen på långt håll.

Alla vill slippa intrång av grisarna på våra tomter och ängsmarker, så än en gång uppmanar Jaktföreningen och Samfällighetsföreningen fastighetsägare, som inte kan ta tillvara sin skörd, att köra fallfrukten till Brännbacken.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening