Julgranar

Av gammal hävd har medlemmarna i Skärgårdsstad rätt att hugga sin egen julgran på Samfällighetens allmänna skogsmark. För att inte riskera att hugga en gran på angränsande marker kan du titta på kartan som vinns vid infarterna. Denna visar hela Skärgårdsstads areal.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening