Nya styrelsemedlemmar

Efter många års arbete i styrelsen kommer några av nuvarande medlemmar att avgå efter årsstämman, varför vi behöver rekrytera några nya.

Att arbeta i styrelsen är både givande och roligt. Vill du få en inblick i vad som sker i Samfälligheten och samtidigt vara med och påverka utvecklingen i Skärgårdsstad ber vi dig att kontakta Per-Olof Palm, som är sammankallande i Valberedningen, på nr 
070-378 19 16.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening