Vedlotter

Vi har fått in ett flertal anmälningar om träd som föll i stormen Alfrida. Föreningen ser initialt till att farliga träd tas ner och delas upp i hanterbara storlekar. Där träden hittills är nedtagna och kapade får medlemmar i föreningen fritt hämta veden. Klicka på LÄNKEN för upplysning om var den kapade veden finns att hämta.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening