Årsstämma 2019

Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförenings årsstämma i Skärgårdsstadsskolan lördagen den 30 mars kl. 10.00. Registrering av deltagare sker mellan 09.00-09.45. Kallelse med årsredovisning har delats ut till samtliga boende under vecka 10. Kallelsen finner du även här på hemsidan under Dokument och arkiv.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening