Uppställning av soptunnan när det är dags för tömning

För att bilar ska kunna mötas på våra vägar och för att plogbilen ska kunna ploga hela vägen får inte soptunnorna placeras ute på vägen.
På tömningstagen ställs soptunnorna 1,5 m in på den egna infarten och 0,5 m mellan tunnorna. Se Roslagsvattens instruktion på
  
https://roslagsvatten.se/osteraker/smahus/118