Inställda aktiviteter

Årsstämman onsdag 20 maj är inställd. Ytterligare information finner du i nyhetsbrevet.

Även vårstädningen samt valborgsfirandet är inställda.

Skärgårdsstads havsbad

Två parkeringstillstånd till havsbadet har delats ut till samtliga boende i Skärgårdsstad tillsammans med kallelsen till årsstämman.


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening