Begränsad framkomlighet

vid infarten till Västra Skärgårdsstad tisdagen den 2 juni mellan kl. 09.00 - 10.00 på grund av trädfällning. Vi fäller ett träd åt gången och drar bort detta så att det inte blir helt stopp i trafiken. 

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening