Info från styrelsen

Under sommarmånaderna har styrelsen begränsad bevakning av inkommande e-post. Vi försöker att återkoppla inom en vecka.

Två parkeringstillstånd till havsbadet har delats ut till samtliga boende i Skärgårdsstad tillsammans med kallelsen till årsstämman.

På grund av den rådande Corona-pandemin har den ordinarie årsstämman, som skulle ägt rum i mars inställts. Styrelsen återkommer med nytt datum inom kort.


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening