ÅRSSTÄMMA i SSF den 27 augusti 2020

På grund av den rådande Coronapandemin har årsstämman i Skärgårdsstads Samfällighetsförening flyttats fram till den 27 augusti kl. 18.00 - 20.00.
Registrering 17.00 - 17.45
Röstlängden sammanställs 17.45 -18.00.

Kallelse, Fullmakt med Valformulär och Föranmälan distribueras till samtliga fastighetsägare i vecka 30. Klicka på länkarna för mer information.


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening