Beläggningsarbete

Tisdagen den 28 juli, med start kl. 07.00, kommer beläggningsarbeten att utföras på följande gator:

  • Skärgårdsstadsvägen - utanför Skogslundens förskola
  • Sundsmaravägen - vid tennisplanen

Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp.


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening