Vattenskoteråkning

I Sverige får man enligt vattenskoter-
förordningen endast köra vattenskoter i allmänna farleder 
samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Du som kör en vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö. 

Ovarsam vattenskoteråkning kan 

·        orsaka oljud och buller – störande för människor och djur
·        orsaka olyckor – risken att köra på badande är stor vid körning nära land
·        påverka växt- och djurliv
·        störa fågellivet, t.ex. under häckningstiden 

Läs mer på naturvårdsverkets webbplats!