Städdag

Lördagen den 3 oktober är det dags för vår årliga höststädning, då vi tillsammans sköter om föreningens mark och anläggningar.

Den som inte kan delta på städdagen ombeds att sätta in 200 kr på föreningens plusgiro 483 81 87-5. Märk inb. med fastighetsbeteckning och städområde, ex Ö1:377, S7.Det går också bra att swisha på nedanstående nummer. I meddelandefältet skriver du ditt städområdes- nummer och fastighetsbeteckning enligt ovan.

Swishnummer - 123 637 8004.
Mottagarnamn - SKÄRGÅRDSSTADS


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening