Att tänka på i trafiken

Hastighetsbegränsning 30 km/tim
På allmän begäran och efter styrelsebeslut kommer skyltningen att ändras så att max 30 km/tim kommer att gälla även från Strossarvägen ned till hamnen. Det betyder en generell fartbegränsning i hela Skärgårdsstad. Bussgatan från skolan till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg är undantagen - här gäller max 50 km/tim.

Reflexer minskar risken för olycka
Om sikten är god kan en bilförare som kör på halvljus upptäcka en person med ljusa kläder på 60m, men en mörkklädd person syns först på 20-30m avstånd. Men den som bär reflex syns redan på 125m avstånd.

Vilda djur - Tänk på att våra vägar ofta korsas av vilda djur!