Nyhetsbrev

Styrelsens senaste nyhetsbrev kan du läsa genom att klicka på länken här. 

Om du önskar att få nyhetsbreven direkt hem till din e-postlåda kan du registrera dig längre ner på hemsidan under "Nyheter hem till dig".


Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening