Årsstämma 2021

Stämman kommer att äga rum den 25 mars 2021. Andelsägare eller utomstående har dock inte möjlighet att fysiskt närvara vid stämman med anledning av den pågående pandemin.

Fastighetsägare i Samfällighetsföreningen kan istället utöva sin rösträtt på stämman genom att före stämman skicka in ett Valformulär avseende de ärenden som tagits upp i dagordningen i kallelsen.

Ytterligare information finns i kallelsen som kommer att vara fastighetsägarna till handa senast den 4 mars.

Kallelse och  Valformulär finns även under Förvaltning, Dokument och arkiv.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening