Årsstämma 2021

Stämman kommer att äga rum den 25 mars 2021. Andelsägare eller utomstående har dock inte möjlighet att fysiskt närvara vid stämman med anledning av den pågående pandemin.

Fastighetsägare i Samfällighetsföreningen kan istället utöva sin rösträtt på stämman genom att före stämman skicka in ett Valformulär avseende de ärenden som tagits upp i dagordningen i kallelsen.

Ytterligare information finns i kallelsen som kommer att vara fastighetsägarna till handa senast den 4 mars.

Kallelse och  Valformulär finns även under Förvaltning, Dokument och arkiv.