Årsstämma 2014

Du är välkommen till årsstämman i Skärgårdsstads Samfällighetsförening lördagen den 29 mars kl. 10:00-13:00.

Vi öppnar för registrering från kl. 09:15. Stämman börjar kl. 10.00 då registreringen stängs. Fullmakt för dig som inte kan delta personligen finns bilagd i kallelsen till stämman som lades i din brevlåda under vecka 10.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening