Reviderat bokslut och revisionsberättelse

Torsdag, 27 Mars 2014 09:57 

Den ekonomiska ställning som presenteras i årets kallelse för 2013 är i överensstämmelse med det reviderade bokslutet.

Observera att jämförelsen mot föregående år är gjorda utifrån reviderat siffermaterial och inte utifrån de felaktiga siffrorna som presenterades i 2012 års kallelse.

Revisionsberättelsen och Årsbokslutet för 2013 ligger under Dokument och arkiv.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening