Medlemsavgiften i SSF

På stämman den 29 mars beslutades att medlemsavgiften i Skärgårdsstads Samfällighetsförening ska vara 4 000 kr för verksamhetsåret exkl. en aviavgift på 50 kr.

Tidigare avisering på 1 500 kr + aviavgift (delfaktura 1 av 2) gick ut i december med sista betalningsdag den 31 januari i år.

Resterande 2 500 kr + aviavgift (delfaktura 2 av 2) kommer att vara fastighetsägarna tillhanda senast den 13 maj med sista betalningsdag den 13 juni.

För att slippa faktureringsavgiften på 50 kr måste du före den 6 maj meddela din mejladress till Harmonicentrum via länken nedan. OBS! Denna möjlighet gäller endast för delfaktura 2 av 2 eftersom den första delfakturan redan är hanterad.

På blanketten som går till vår redovisningsbyrå Harmonicentrum skriver du in mejladressen til den som var lagfaren ägare av fastigheten den 1 oktober 2013. Är ni fler ägare till fastigheten lämnar ni den mejladress dit ni vill att fakturan ska sändas.

Länken är nu borttagen eftersom brytpunkten den 6:e maj har passerats.

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening