Medlemsavgiften i Skärgårdstads Samfällighetsförening

På stämman den 29 mars beslutades att medlemsavgiften i Skärgårdsstads Samfällighetsförening ska vara 4 000 kr för verksamhetsåret exkl. en aviavgift på 50 kr. Verksamhetsåret löper per kalenderår, alltså från den 1 januari till och med den 31 december.

Tidigare avisering på 1 500 kr + aviavgift (delfaktura 1 av 2) gick ut i december med sista betalningsdag den 31 januari i år.

Resterande 2 500 kr + aviavgift (delfaktura 2 av 2) är utskickad. Sista betalningsdag är den 13 juni.

Medlemsavgiften i en samfällighet är obligatorisk för fastighetsägaren. Från och med år 2015 kommer endast en faktura på hela årsavgiften att sändas till registrerad fastighetsägare.

OBS! Endast en faktura sänds ut per fastighet oavsett hur många ägare som är registrerade. Samtliga ägare är solidariskt ansvariga för att årsavgiften betalas. Lafaren ägare per den 1 oktober 2013 är enligt stämmobeslut betalningsansvarig.