Cirkus Wictoria besöker Skärgårdsstad

Onsdagen den 28 maj besöker Cirkus Wictoria Västra Skärgårdsstad, fotbollsplanen. Föreställningen börjar kl. 19.00.

För ytterligare information klicka på länken http://cirkuswictoria.se/ 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening