Vänligen respektera fartbegränsningarna i vårt område!

Vi som bor i Skärgårdsstad är en del av Sveriges största samfällighet med över 600 bostäder och ett vägnät på ca 17 km. På dessa vägar skall gående – barn och vuxna, bussar, bilar, mc, cyklar m.m. samsas.

Vi i styrelsen får väldigt många synpunkter på vårt vägnät och en återkommande synpunkt är trafiksäkerheten.  - Många störs av de höga hastigheterna utanför deras tomt och vill ha farthinder, andra tycker att det redan finns för många. Ett nytt farthinder kan vara till tröst för den som störs utanför sin egen tomt, men samtidigt kommer många som passerar att bli irriterade.

För allas säkerhet och trygghet har vi en fartbegränsning på 30 km på samtliga vägar med undantag av en sträcka på Skärgårdsstads vägen mellan Idsätratorpsvägen och hamnen.

Samfällighetens styrelsen ser inte att fler farthinder för flera hundratusen kronor skulle lösa stressade bilförares beteende. Vägarna är vår gemensamma miljö som vi tillsammans tar ansvar för. Du kan bidra till en hög säkerhet genom att hålla den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim. Påminn även dem som sköter transporter till din fastighet, taxi och andra om detta!

Var inte rädd för att påpeka för dina grannar eller besökare om de kör för fort – de kanske inte är medvetna om detta.

Vi vill med detta be alla i Skärgårdsstad att respektera fartbegränsningarna så att vi kan fortsätta att leva och bo tryggt och säkert i Skärgårdsstad.

Trafikforum
Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi lägger dock inte fokus på enstaka händelser utan tar endast itu med återkommande problem!

OBS!  Tänk på att trafikförordningen gäller även i Skärgårdsstad. Straffsatserna i Sverige på 30-väg gäller redan från 1-10 km/h över hastighetsgränsen, vilket ger 2 000 kr i böter. Därefter stiger bötesbeloppen. Läs mer i trafikförordningen www.polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/trafik/trafikboter .

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening