Årsstämma 2015  

Årsstämman kommer att äga rum den 28 mars kl. 10.00-13.00. Kallelsen till stämman kommer att vara medlemmarna tillhanda senast den 7 mars.   På stämman beslutas bland annat om storleken på årsavgiften. Därefter skickar vi ut betalningsavier med sista datum för inbetalning, vilket beräknas bli i månadsskiftet april-maj.

Betalningsskyldiga för årsavgiften 2015 är de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2014-10-01.

OBS! Vid försäljning av en fastighet efter detta datum ansvarar säljaren för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året. Om du flyttar innan du har betalt 2015 års medlemsavgift vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen

PS. Observera att i Motion 3 ingår åtgärd av stigen från Brytarvägen till Sprängarvägen.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening