Kallelse

till årsstämman den 28 mars kl. 10.00-13.00 är nu distribuerad till samtliga hushåll i Skärgårdsstad. Du finner den samt underhållsplanen med bakgrundstabeller under Förvaltning, Dokument och arkiv eller klicka på nedanstående länkar.

Kallelse
Underhållsplan

Välkommen till stämman!

Styrelsen..

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening